Spørretimespørsmål fra Morten Lund (Sp) til kommunal- og regionalministeren

Datert: 17.01.2002
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Morten Lund (Sp)

Spørsmål

Morten Lund (Sp): Undersøkelser som bl.a. er gjengitt i Innst. S. nr. 225 for 1995-96 Om kommune- og fylkesinndelingen viser at valgdeltagelsen i kommunevalg går ned ved økende folketall i kommunen, og at velgernes tillit til lokale folkevalgte reduseres ved økende folketall i kommunen. Det er også vist at de siste tvangssammenslutninger har ført til lågere valgdeltagelse.

Mener statsråden det er viktig å tilstrebe en kommunestruktur som bidrar til høg valgdeltagelse og høg tillit til lokale folkevalgte?


Les hele debatten