Spørretimespørsmål fra Ursula Evje (FrP) til arbeids- og administrasjonsministeren

Datert: 17.01.2002
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Ursula Evje (Uav)

Spørsmål

Ursula Evje (FrP): Mange lærlinger har en svært anstrengt økonomi. En elev har kontaktet Fremskrittspartiet og oppgir å tjene 40,40 kroner i timen og 6 500 kroner i måneden. For å greie seg økonomisk, må eleven arbeide minst 10 timer overtid i uken. Med overtid får eleven utbetalt 10 000 kroner brutto pr. måned, og betaler 27 pst. i skatt.

Er dette en politikk som Regjeringen støtter og som vil fremme rekrutteringen til praktisk faglig utdanning?


Les hele debatten