Spørretimespørsmål fra Torny Pedersen (A) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om tiltak for å motvirke virkningene av vedtaket om å fjerne frakttilskudd på bensin, diesel og parafin og pristilskudd på visse typer frukt til Nord-Norge

Datert: 17.01.2002
Besvart: 23.01.2002 av arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman

Torny Pedersen (A)

Spørsmål

Torny Pedersen (A): I statsbudsjettet for 2002 foreslo Regjeringen å ta bort frakttilskudd på bensin, diesel og parafin og pristilskudd på visse typer frukt til Nord-Norge. Arbeiderpartiet var imot dette, men Regjeringen gikk i kompaniskap med Fremskrittspartiet, og dermed ble kuttet vedtatt. Etter vår mening er dette svært beklagelig, og vil føre til økte bensinpriser i distriktene og dyrere frukt i Nord-Norge.

Vil statsråden gjøre noe for å motvirke de negative virkningene av vedtaket som ble fattet i høst?


Les hele debatten