Spørretimespørsmål fra Åslaug Haga (Sp) til kommunal- og regionalministeren

Om statsrådens ønske om 100 færre kommuner, og hvorvidt hun er mer opptatt av å redusere kostnader enn av tjenestekvalitet og nærhet og innflytelse for innbyggerne

Datert: 17.01.2002
Besvart: 23.01.2002 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Åslaug Haga (Sp)

Spørsmål

Åslaug Haga (Sp): Kommunal- og regionalministeren ønsker seg 100 færre kommuner i løpet av 10-15 år. Dette vil bety større kommuner. Undersøkelser viser at små kommuner er gode oppgaveløsere og har mer fornøyde innbyggere enn store kommuner. Debatten om kommunenes framtid bør handle om kvalitet på tjenester, nærhet og medbestemmelse snarere enn teoretiske modeller for administrativ kostnadsreduksjon.

Er statsråden mer opptatt av å redusere kostnader enn å sikre innbyggerne innflytelse og kvalitet på tjenestene?


Les hele debatten