Spørretimespørsmål fra Ola D. Gløtvold (Sp) til kommunal- og regionalministeren

Om hvorfor statsråden ønsker strukturendringer som vil føre til flere store kommuner, når disse i en NIBR-rapport kommer dårligst ut mht. oppgaveløsning

Datert: 17.01.2002
Besvart: 23.01.2002 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Ola D. Gløtvold (Sp)

Spørsmål

Ola D. Gløtvold (Sp): NIBR viser i sin siste rapport (prosjektrapport 2001:19) til analyser av variasjoner i kommunenes oppgaveløsning, med blikk på sentrale funksjoner lagt til kommunesektoren: demokrati, tjenesteproduksjon, rettssikkerhet og samfunnsutvikling. Dette arbeidet konkluderer blant annet med at de kommunene som kommer dårligst ut er store perifere kommuner. Statsrådens mål om strukturendringer vil føre til flere slike kommuner.

Hvorfor mener statsråden at dette er riktig vei å gå, når småkommuner gir best resultat?


Les hele debatten