Spørretimespørsmål fra Rune J. Skjælaaen (Sp) til utdannings- og forskningsministeren

Om å opprettholde norsk som et fullverdig bruks- og arbeidsspråk på alle samfunnsområder, også innenfor undervisning og forskning

Datert: 17.01.2002
Besvart: 30.01.2002 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Rune J. Skjælaaen (Sp)

Spørsmål

Rune J. Skjælaaen (Sp): I høringsutkast datert 1. november 2001 foreslår Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet å fjerne bestemmelsen om at undervisningen ved universitet og høgskoler til vanlig skal foregå på norsk.

På hvilken måte vil Regjeringen sørge for at norsk opprettholdes som et fullverdig bruk- og arbeidsspråk på alle samfunnsområder, også innenfor undervisning og forskning?


Les hele debatten