Spørretimespørsmål fra Jorunn Ringstad (Sp) til landbruksministeren

Om korleis statsråden vil vidareutvikle jordbruket på Vestlandet og i landet elles, med bakgrunn i utsegna hans om at bruk med 13-14 mjølkekyr ikkje skal ha livets rett

Datert: 17.01.2002
Fremsatt av: Liv Signe Navarsete (Sp)
Besvart: 23.01.2002 av landbruksminister Lars Sponheim

Jorunn Ringstad (Sp)

Spørsmål

Jorunn Ringstad (Sp): Gjennomsnittleg mjølkekvote for leverandørar i Tine Vest sitt marknadsområde, som omfattar Hordaland, Sogn og Fjordane og Sunnmøre, er i dag om lag 60 000 liter, eller 12 mjølkekyr. Landbruksministeren har sagt at bruk med 13-14 mjølkekyr ikkje skal ha livets rett i framtida.

Korleis vil statsråden vidareutvikle jordbruket på Vestlandet og i landet elles og ivareta målsetjingane i St.meld. nr. 19 for 1999-2000 om trygg mat, kulturlandskap og busetnad med dei store strukturendringane ein her legg opp til?


Les hele debatten