Spørretimespørsmål fra Åsa Elvik (SV) til fiskeriministeren

Om ev. endringar i leveringsplikta for trålarane, og om inntil vidare å følgje opp leveringsforpliktingane som gjeld i dag

Datert: 17.01.2002
Besvart: 23.01.2002 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Åsa Elvik (SV)

Spørsmål

Åsa Elvik (SV): Bladet Vesterålen skreiv den 17. januar 2002 at fiskeriministeren "løsner grepet om trålfisken". Avisa viser til at statsråden har uttalt at det berre er snakk om å løsne litt på lover og reglar for å betre lønnsemd i næringa.

Kva endringar er det statsråden tenkjer seg i forhold til leveringsplikta for trålarane, og inntil desse endringane er gjort, har statsråden til hensikt å følgje opp leveringsforpliktingane som gjeld i dag?


Les hele debatten