Spørretimespørsmål fra Karl-Anton Swensen (Kp) til utenriksministeren

Om å styrke samarbeidet i Vestnorden og vurdere norsk tilslutning til Vestnordisk Råd, med tanke på forsvarlig forvaltning av de enorme naturressursene i Nord-Atlanteren

Datert: 17.01.2002
Besvart: 23.01.2002 av utenriksminister Jan Petersen

Karl-Anton Swensen (Kp)

Spørsmål

Karl-Anton Swensen (Kp): Som små kystnasjoner med store økonomiske soner i Nord-Atlanteren har Færøyene, Grønland, Island og Norge felles interesse av å sikre seg kontroll over de enorme naturressursene i sitt område. En slik kontroll vil være den beste garanti for en forsvarlig forvaltning av ressursene. Norske myndigheter har hittil ikke prioritert samarbeidet i Vestnorden.

Vil utenriksministeren gjøre noe for å styrke dette samarbeidet, og vil det bli vurdert en norsk tilslutning til Vestnordisk Råd?


Les hele debatten