Spørretimespørsmål fra Bjarne Håkon Hanssen (A) til sosialministeren

Om raskt å sikre passende tilskudd til Stiftelsen Landsforeningen Rettferd for Taperne, som har en vanskelig økonomisk situasjon

Datert: 23.01.2002
Besvart: 30.01.2002 av sosialminister Ingjerd Schou

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Spørsmål

Bjarne Håkon Hanssen (A): Stiftelsen Landsforeningen Rettferd for Taperne har en vanskelig økonomisk situasjon. Denne har etterhvert forverret seg. Det er vanskelig for foreningen og ikke ha en viss forutberegnelighet med henblikk på økonomisk støtte. I statsbudsjettet blir det hvert år avsatt midler til tilskudd til fordeling til foreninger over kap. 614 post 70. I årets budsjett er det avsatt 39,2 mill. kroner.

Vil statsråden kunne sikre foreningen passende støtte raskt?


Les hele debatten