Spørretimespørsmål fra Lodve Solholm (FrP) til fiskeriministeren

Om at skotske fiskarar har dumpa store mengder hyse og sei fiska på norsk side i Nordsjøen grunna at dei ikkje har kvote, og om tiltak overfor EU-landa for å stoppe galskapen

Datert: 23.01.2002
Besvart: 30.01.2002 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Lodve Solholm (FrP)

Spørsmål

Lodve Solholm (FrP): Ifølgje avisa Fiskaren har skotske fiskarar vedgått at dei har dumpa store mengder hyse og sei fiska på norsk side i Nordsjøen grunna at dei ikkje har kvote.

Kva tiltak aktar statsråden å setje i verk overfor EU-landa, slik at ein får ein stopp på denne galskapen, som ikkje på nokon måte kan kallast berekraftig hausting?


Les hele debatten