Spørretimespørsmål fra Lena Jensen (SV) til utdannings- og forskningsministeren

Om betenkeligheter ved bruk av lærebøker med reklame rettet mot barn og unge, og å ta initiativ til et forbud mot slikt materiell i skolen

Datert: 23.01.2002
Besvart: 30.01.2002 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Lena Jensen (SV)

Spørsmål

Lena Jensen (SV): Skoler kan når som helst ta i bruk lærebøker med reklame i undervisningen. Reklamefinansiering av lærebøker i den norske skolen vil være en ny praksis og vil innebære en endring av skolens verdimessige og ideologiske grunnlag.

Ser statsråden ingen betenkeligheter ved bruk av lærebøker med reklame rettet mot barn og unge, og vil statsråden ta initiativ til et forbud mot reklamefinansiert skolemateriell i grunnskolen og den videregående skole?


Les hele debatten