Spørretimespørsmål fra Eli Sollied Øveraas (Sp) til samferdselsministeren

Om nattope stamvegnett i form av nattferger i Møre og Romsdal, med standardar og rutetilbod som for resten av kysten

Datert: 23.01.2002
Besvart på vegne av: Samferdselsministeren
Besvart: 30.01.2002 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Eli Sollied Øveraas (Sp)

Spørsmål

Eli Sollied Øveraas (Sp): Kyststamvegnettet i dei tre fylka sør for Møre og Romsdal har nattope rutenett i form av nattferjer. Når ein kjem over grensa til Møre og Romsdal, vert det bråstopp i seks timar når ein kjem til ferjeleiet på Folkestad, som er det første av fire stamruter som er nattstengde.

Kva vil statsråden gjere for at stamvegnettet i Møre og Romsdal også skal bli nattopne med standarder og rutetilbod som gjeld for resten av kysten?


Les hele debatten