Spørretimespørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til helseministeren

Om å vurdere å gjeninnføre refusjon for sterilisering, etter masseavbestillinger pga. at det nå er vedtatt fulle egenandeler for inngrepet

Datert: 23.01.2002
Besvart: 30.01.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): I statsbudsjettet for 2002 ble det vedtatt fulle egenandeler for sterilisering. Ved landets sykehus meldes det nå om masseavbestillinger til sterilisering. Særlig melder kvinner avbud etter at egenandelen har blitt 6 000 kroner for å la seg sterilisere.

Vil statsråden vurdere gjeninnføring av refusjon for sterilisering med bakgrunn i at så mange ikke ser seg råd til å gjennomføre sterilisering med de egenandelene som er innført?


Les hele debatten