Spørretimespørsmål fra Olaf Gjedrem (KrF) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om å få myket opp Arbeidstilsynets tolkning av § 8 i forskrift om arbeid av barn og ungdom som et forbud mot at ungdom under 18 år kan bruke motorsag, motorrryddesag, øks og ryddekniver

Datert: 24.01.2002
Besvart: 30.01.2002 av arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman

Olaf Gjedrem (KrF)

Spørsmål

Olaf Gjedrem (KrF): Forskrift om arbeid av barn og ungdom ble endret med virkning fra 1. januar i år. Arbeidstilsynet tolker forskriftens § 8 som et forbud mot at ungdom under 18 år kan bruke motorsag, motorryddesag, øks og ryddekniver. Etter min mening er en slik praktisering av forskriften unødvendig streng. Konsekvensen av praksisen er at ungdom under 18 år hindres i å arbeide med skogrydding og annet skogbruksarbeid hvor nevnte redskap er nødvendig.

Vil statsråden ta initiativ til å oppmyke Arbeidstilsynets praksis?


Les hele debatten