Spørretimespørsmål fra Torstein Rudihagen (A) til miljøvernministeren

Om hvordan forvaltningen av ulv utenfor forvaltningsområdet vurderes, i lys av at Direktoratet for naturforvaltning har overprøvd fellingstillatelsen fylkesmannen i Oppland gav for ulv i Gudbrandsdalen

Datert: 24.01.2002
Besvart: 30.01.2002 av miljøvernminister Børge Brende

Torstein Rudihagen (A)

Spørsmål

Torstein Rudihagen (A): I Gudbrandsdalen har det nå vært påvist mer eller mindre kontinuerlig aktivitet av ulv i flere kommuner siden 18. april 2001. Dette området ligger utenfor forvaltningsområdet for ulv. Situasjonen er nå blitt tilspisset ved at ulv den 20. januar d.å. drepte og skadet flere sauer. Fylkesmannen i Oppland har gitt fellingstillatelse, men dette er blitt overprøvd av Direktoratet for naturforvaltning.

Hvordan vurderer statsråden forvaltningen av ulv utenfor forvaltningsområdet, herunder regelverket og fortolkningen?


Les hele debatten