Spørretimespørsmål fra Åslaug Haga (Sp) til samferdselsministeren

Om støyisolering i områder rundt flyplassen på Gardermoen for dem som lever med faktisk støynivå over grenseverdiene

Datert: 24.01.2002
Besvart på vegne av: Samferdselsministeren
Besvart: 30.01.2002 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Åslaug Haga (Sp)

Spørsmål

Åslaug Haga (Sp): Siden åpningen av flyplassen på Gardermoen har det vært vesentlige avvik mellom målt og beregnet flystøy i mange områder rundt flyplassen. Støyisolering er gjort avhengig av beregnede støysoner og ikke faktiske målinger. Dette har resultert i at folk ikke får støyisolering sjøl om det faktiske støynivået ligger over grenseverdiene. For enkelte har støynivået resultert i sykdom.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre støyisolering for de som lever med støy over grenseverdiene?


Les hele debatten