Spørretimespørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til landbruksministeren

Om hvorvidt boplikt ved erverv av bolig også for arvinger, som Lillesand kommune har innført, er i tråd med norsk lov, og om å revurdere hele konsesjonslovssystemet

Datert: 24.01.2002
Besvart: 30.01.2002 av landbruksminister Lars Sponheim

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): Boplikt i forbindelse med erverv av bolig praktiseres i flere kommuner, spesielt på Sørlandet. Professor Normann Aanesland mener krav om boplikt medfører et offentlig tyveri fra boligeierne i milliardklassen. Lillesand kommune har til og med innført boplikt også for arvinger. Oppfylles ikke boplikten risikerer man at familieeiendommen går på offentlig tvangssalg. Man føler seg hensatt til fjerne diktaturer.

Er boplikt også for arvinger i tråd med norsk lov, og bør ikke hele konsesjonslovssystemet revurderes?


Les hele debatten