Spørretimespørsmål fra Bendiks H. Arnesen (A) til samferdselsministeren

Om ekstra statlig hjelp til fylkene med flest kilometer fylkesveg, da dårlig standard pga. utilfredsstillende vedlikehold hemmer bosetting og næringsliv

Datert: 24.01.2002
Besvart på vegne av: Samferdselsministeren
Besvart: 30.01.2002 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Bendiks H. Arnesen (A)

Spørsmål

Bendiks H. Arnesen (A): I mange distrikter er fylkesvegene avgjørende for bosetting og næringsliv. Fylkeskommunene har ansvaret for disse vegene, men det er meget stor forskjell på omfanget av denne oppgaven. De fylkene som har de fleste kilometer fylkesveg har ikke økonomiske muligheter til å kunne utføre et tilfredsstillende vedlikehold. Dette har ført til at mange fylkesveger nå har en så dårlig standard at dette hemmer bosetting og næringsliv.

Vil statsråden gå inn for ekstra statlig hjelp til de fylkene dette gjelder?


Les hele debatten