Spørretimespørsmål fra Arne Lyngstad (KrF) til kommunal- og regionalministeren

Om evaluering av forsøksordningen med ettergivelse av studielån i seks kommuner i Indre Namdal for å fremme tilflytting til regionen

Datert: 24.01.2002
Besvart: 30.01.2002 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Arne Lyngstad (KrF)

Spørsmål

Arne Lyngstad (KrF): Seks kommuner i Indre Namdal har hatt en tidsbegrenset forsøksordning for ettergivelse av studielån i tre år med siste opptjeningsår 2001. Målet var å fremme tilflytting til regionen. Statens lånekasse for utdanning opplyser at denne ordningen ikke blir videreført i 2002.

Er denne ordningen evaluert ut fra målsettingen om å fremme tilflyttingen til regionen, og hvilke erfaringer legger statsråden til grunn i sin vurdering av nedskriving av studielån som regionalpolitisk virkemiddel?


Les hele debatten