Spørretimespørsmål fra May Hansen (SV) til barne- og familieministeren

Om prioritering av prosjekter og forskning rettet mot seksualisering av barndom i Norge, kjønn og kjønnsidentitet

Datert: 24.01.2002
Besvart: 30.01.2002 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

May Hansen (SV)

Spørsmål

May Hansen (SV): Vi har den senere tid hørt rystende historier om unge jenter og gutter med innvandrerbakgrunn, som må flykte fra sine foreldre på grunn vold og drapstrusler hvis de ikke følger foreldrenes vilje om valg av ektemake. Vold og overgrep er også en økende problematikk blant norske ungdommer. Sosialistisk Venstreparti la inn sterke føringer i budsjettet på at man skal prioritere prosjekter og forskning som er rettet mot seksualisering av barndom i Norge, kjønn og kjønnsidentitet.

Vil dette følges videre i Forskningsrådet?


Les hele debatten