Spørretimespørsmål fra Karl-Anton Swensen (Kp) til samferdselsministeren

Om at fergeselskapene vil kunne få kostnader på 20 mrd. kr for ombygging av ferger pga. nye EU-regler

Datert: 24.01.2002
Besvart på vegne av: Samferdselsministeren
Besvart: 30.01.2002 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Karl-Anton Swensen (Kp)

Spørsmål

Karl-Anton Swensen (Kp): Det er kommet nye regler fra EU som gjennom EØS-avtalen gjøres gjeldende i Norge som fører til at det blir ulovlig å benytte flere av dagens ferger. Dette innebærer at man må bygge om storparten av fergene, som medfører store kostnader for selskapene. Det er kalkulert med at kostnadene med denne endringen vil koste 20 mrd. kroner.

Hvorledes ser statsråden på denne utfordringen?


Les hele debatten