Spørretimespørsmål fra Inga Marte Thorkildsen (SV) til justisministeren

Om at Hustad leir, Forskolen for sivile vernepliktige, er vedtatt nedlagt uten den forhåndsvarslede evaluering og uten at de berørte ble konferert

Datert: 25.01.2002
Besvart: 06.02.2002 av justisminister Odd Einar Dørum

Inga Marte Thorkildsen (SV)

Spørsmål

Inga Marte Thorkildsen (SV): Hustad leir, Forskolen for sivile vernepliktige, er vedtatt nedlagt uten den på forhånd varslede evaluering av skolen, og uten at de berørte i det hele tatt ble konferert. Forskolen har bygd opp en unik kompetanse som nå vil forsvinne, og de vernepliktige mister et tilbud som er viktigere enn noensinne; nemlig hvordan man kan løse konflikter ved hjelp av ikke-voldelige midler.

Hvordan vil statsråden forklare et slikt vedtak, og hvordan vil man sikre en kvalitativt bedre opplæring i framtida?


Les hele debatten