Spørretimespørsmål fra Thore A. Nistad (FrP) til justisministeren

Om anledning til varetektsfengsling pga. væpnet ran hvis dette er utført med uladd våpen eller leketøysvåpen

Datert: 07.01.1998
Besvart: 14.01.1998 av justisminister Aud-Inger Aure

Thore A. Nistad (FrP)

Spørsmål

Thore A. Nistad (FrP): I romjulen ble det utført et væpnet ran av en bensinstasjon på Raufoss. Våpenet viste seg ved arrestasjon å være leketøysvåpen. De 3 ranerne ble sluppet fri dagen etter, hvor politiet henviste til at man ikke hadde hjemmel til fengsling da dette ikke var å anse som et grovt ran.

Er lovverket i forbindelse med væpnet ran slik å forstå at man ikke har anledning til varetektsfengsling, dersom ranet er utført med uladd våpen eller leketøysvåpen?


Les hele debatten