Spørretimespørsmål fra Karl-Anton Swensen (Kp) til fiskeriministeren

Om å sikre en stabil og lønnsom markedsadgang for norsk laks på EU-markedet

Datert: 28.01.2002
Besvart: 06.02.2002 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Karl-Anton Swensen (Kp)

Spørsmål

Karl-Anton Swensen (Kp): Lakseavtalen mellom Norge og Europaunionen går ut i månedsskiftet juni/juli 2002, og må følgelig reforhandles. I nåværende lakseavtale har Norge en minsteprisordning på ca. 25-26 kroner, mens dagens laksepris på EU-markedet er ca. 16 kroner til oppdretter. Norske oppdrettere tvinges derfor til å bryte minsteprisbestemmelsene hvis de skal kunne selge laks på EU-markedet.

Hva vil Regjeringen gjøre på kort og lang sikt for å sikre en stabil og lønnsom markedsadgang for norsk laks på EU-markedet?


Les hele debatten