Spørretimespørsmål fra Torstein Rudihagen (A) til finansministeren

Om å sikre at folkevalgte medlemmer i ligningsnemndene får den opplæring som er nødvendig for å skjøtte sine verv

Datert: 29.01.2002
Besvart: 06.02.2002 av finansminister Per-Kristian Foss

Torstein Rudihagen (A)

Spørsmål

Torstein Rudihagen (A): De sakene som behandles i likningsnemndene er til dels kompliserte og krever mye skjønn. Dersom likningsnemnda skal overprøve likningskontorets vedtak, må endringen begrunnes juridisk.

Hva kan statsråden gjøre for å sikre at folkevalgte medlemmer i likningsnemndene får den opplæring som er nødvendig for å skjøtte sitt verv?


Les hele debatten