Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Om å foreslå endring av § 2.2 i smittevernloven med hensyn til behandlende leges informasjonsplikt, f.eks. overfor HIV-smittedes partnere

Datert: 07.01.1998
Besvart: 14.01.1998 av helseminister Dagfinn Høybråten

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): En tragedie er oppstått i Oppdal ved at en HIV-positiv mann i tillegg til sin samboer ifølge VG, har hatt flere seksuelle partnere helt fra 1990 uten å informere om sin HIV-smitte. En kvinne er så langt smittet. Behandlende lege har ikke informert.

Vil helseministeren fremme forslag om endring av § 2.2 i smittevernloven der legen blir pålagt å informere i slike tilfeller?


Les hele debatten