Spørretimespørsmål fra Karita Bekkemellem (A) til barne- og familieministeren

Om hvorvidt tilbud om gratis korttidsbarnehage for 4- og 5-åringer bare vil bli innført for innvandrerbarn

Datert: 30.01.2002
Fremsatt av: Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A)
Besvart: 06.02.2002 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A): Evalueringen av gratis tilbud om korttidsbarnehage for alle 4- og 5-åringer i bydel Gamle Oslo viser svært positive resultater. Statsråden har tatt til orde for å innføre denne ordningen bare for innvandrerbarn i hele landet.

Vil statsråden gjennomføre dette eller vil hun sørge for at dette tilbudet kommer alle barn til gode?


Les hele debatten