Spørretimespørsmål fra Lodve Solholm (FrP) til fiskeriministeren

Om kvifor eksporten av kvalprodukt ikkje har kome i gang, etter at det sjølvpålagde forbodet vart oppheva for eitt år sidan

Datert: 30.01.2002
Besvart: 06.02.2002 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Lodve Solholm (FrP)

Spørsmål

Lodve Solholm (FrP): Det er no omlag eitt år sidan Regjeringa oppheva det sjølvpålagde forbodet mot eksport av kvalprodukt.

Kvifor har ikkje eksporten kome i gang?


Les hele debatten