Spørretimespørsmål fra Asmund Kristoffersen (A) til helseministeren

Om oppgjøret mellom staten og fylkeskommunene i forbindelse med statlig overtakelse av sykehusene, bl.a. hva gjelder overdragelse av boliger

Datert: 31.01.2002
Besvart: 06.02.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

Asmund Kristoffersen (A)

Spørsmål

Asmund Kristoffersen (A): I forbindelse med Stortingets behandling av statlig overtakelse av sykehusene, uttrykte både sosialkomiteen og kommunalkomiteen at det måtte legges opp til et raust og ryddig oppgjør fra statens side slik at en unngikk tvistemål i rettsapparatet. Svært mange fylkeskommuner er ikke kommet til enighet med staten, bl.a. i overdragelse av boliger. Av resultater som foreligger ser det ut som fylkene ikke behandles likt.

Hva er gjort for å imøtekomme Stortingets forutsetninger for oppgjøret?


Les hele debatten