Spørretimespørsmål fra Per Sandberg (FrP) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om hvorvidt uorganiserte og organiserte blir ivaretatt likt i lokale preliminære lønnsforhandlinger i skoleverket

Datert: 31.01.2002
Besvart: 06.02.2002 av arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): I henhold til Hovedtariffavtalen i staten kap. 2.3.3.3 nr. 4, lokale preliminære lønnsforhandlinger - skoleverket skal de uorganiserte ivaretas.

Mener statsråden at de uorganiserte/organiserte blir ivaretatt likt i de lokale forhandlingene?


Les hele debatten