Spørretimespørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til fiskeriministeren

Om det nye filetanlegget ved Aarsæther Vardø AS ikke kan ta imot fisk over 2,7 kg, og om å stille krav til slike anlegg for at de ikke skal motvirke en bærekraftig fiskeressursforvaltning

Datert: 31.01.2002
Besvart: 06.02.2002 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp): Aarsæther Vardø AS i Finnmark har nylig investert i nytt filetanlegg, blant annet med offentlig støtte gjennom SND. Dimensjoneringen av det nye anlegget gjør at bedriften ikke kan ta imot fisk over 2,7 kg, fordi filetmaskinen ikke kan arbeide med større fisk.

Bør det stilles krav til dimensjonering av filetanlegg for å hindre at disse ikke motvirker målet om en bærekraftig forvaltning av fiskeressursene?


Les hele debatten