Spørretimespørsmål fra Bendiks H. Arnesen (A) til forsvarsministeren

Om statlig oppfølging av tørrdokkprosjektet ved Harstad Skipsindustri, som har tilbudt Sjøforsvaret å delta

Datert: 31.01.2002
Besvart: 06.02.2002 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Bendiks H. Arnesen (A)

Spørsmål

Bendiks H. Arnesen (A): Harstad Skipsindustri planlegger bygging av en større tørrdokk og har i den forbindelse tilbudt Forsvaret å delta. I Budsjett-innst. S. nr. 7 for 2001-2002 sier forsvarskomiteen enstemmig at den har merket seg at Regjeringa tar sikte på å komme tilbake til Stortinget våren d.å. med forslag om statlig oppfølging av tørrdokkprosjektet. Næringskomiteen har lignende formulering. I brev 22. januar 2002 fra NHD framgår det at Sjøforsvaret allikevel ikke vil delta.

Vil statsråden følge opp Stortingets enstemmige oppfordring?


Les hele debatten