Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til sosialministeren

Om bidrag til fysikalsk behandling i utlandet for kronikere som ikke deltar i organisert helsereise, men ellers tilfredsstiller kravene til bidrag

Datert: 08.01.1998
Besvart: 14.01.1998 av sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Kronikere kan ytes bidrag til fysikalsk behandling i utlandet som deltaker i organisert helsereise og der behandling gis av fysioterapeut med norsk autorisasjon ved norsk institusjon. Behandlingstrengende som ellers tilfredsstiller kravene til bidrag, men ikke deltar i organisert helsereise får ikke dette bidraget selv om behandlingen foretas på godkjent sted.

Vil statsråden finne en ordning hvor bidrag kan gis uavhengig av bosted?


Les hele debatten