Spørretimespørsmål fra Jan Johnsen (H) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om å oppheve statens bonusavtale med SAS, som Konkurransetilsynet mener strider mot konkurranseloven

Datert: 08.01.1998
Besvart: 14.01.1998 av arbeids- og administrasjonsminister Eldbjørg Løwer

Jan Johnsen (H)

Spørsmål

Jan Johnsen (H): Konkurransetilsynet mener at statens bonusavtale med SAS strider mot konkurranseloven, og er dermed lovstridig.

Vil statsråden sørge for å oppheve avtalen snarest slik at ikke staten er med på å legalisere lovstridige avtaler?


Les hele debatten