Spørretimespørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til kommunal- og regionalministeren

Om ein offensiv distriktspolitikk, med bakgrunn i ein samrøystes merknad frå kommunalkomiteen om å føra ein politikk som gjer det attraktivt å busetje seg i distrikta

Datert: 01.02.2002
Besvart: 13.02.2002 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): I Innst. S. nr. 318 for 2000-2001 heiter det på side 6 frå ein samrøystes kommunalkomite: "... det må førast ein politikk som gjer det attraktivt for innbyggjarane å busetje seg i distrikta."

Vil statsråden føreta seg noko for å sikre ein offensiv distriktspolitikk?


Les hele debatten