Muntlig spørsmål fra Jens Stoltenberg (A) til statsministeren

Om å stå fast ved løftet om å sikre barnehageplass for alle som ønsker det, og om lag en halvering av foreldrebetalingen

Datert: 19.12.2001
Besvart: 19.12.2001 av statsminister Kjell Magne Bondevik

Jens Stoltenberg (A)

Spørsmål

Jens Stoltenberg (A):


Les hele debatten