Muntlig spørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om ikke å være for ettergivende overfor kreftene som vil kjempe mot moderniseringen av offentlig sektor, f.eks. tiltak i retning av konkurranseutsetting eller privatisering innenfor velferdsproduksjonen

Datert: 19.12.2001
Besvart: 19.12.2001 av arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP):


Les hele debatten