Spørretimespørsmål fra Inger S. Enger (Sp) til utdannings- og forskningsministeren

Om å endre regelverket slik at lærlinger får rabatt på kollektivtransport og dermed likestilles med de øvrige elevene i videregående opplæring

Datert: 05.02.2002
Besvart: 13.02.2002 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Inger S. Enger (Sp)

Spørsmål

Inger S. Enger (Sp): Elever som går på yrkesfaglige studieretninger får ikke skolebevis de to siste åra i videregående opplæring. Dette fører til at de ikke får rabatt på kollektivtransport. Lærlinger får riktignok litt lønn for verdiskapningsdelen i opplæringa, men deres videregående løp er til gjengjeld fire år. Ungdom under utdanning bør ha lik adgang til rimelige reiser.

Hvordan vil statsråden endre regelverket slik at lærlinger likestilles med de øvrige elevene som får videregående opplæring?


Les hele debatten