Spørretimespørsmål fra Bjørg Tørresdal (KrF) til utdannings- og forskningsministeren

Om bestemmelsene om gebyrstipend til psykologistudenter i utlandet, og hvorfor psykologistudier i Australia ikke kan sies å være på nivå med Ph.D. i USA eller Canada

Datert: 06.02.2002
Besvart: 13.02.2002 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Bjørg Tørresdal (KrF)

Spørsmål

Bjørg Tørresdal (KrF): Gebyrstipend styrker muligheten til høyere utdanning i utlandet. En student med fireårig utdanning i psykologi har kommet inn på en doktorgrad i klinisk psykologi i Australia, men fikk avslag på søknad om gebyrstipend. I Lånekassens forskrifter står: "Det kan gis gebyrstipend i normert studietid til å dekke skolepengene helt eller delvis til utdanning på nivå med Ph.D i USA eller Canada for studenter i psykologi."

Hvorfor kan ikke studier i Australia sies å være på nivå med Ph.D i USA eller Canada?


Les hele debatten