Spørretimespørsmål fra Torstein Rudihagen (A) til samferdselsministeren

Om at Raufoss postkontor blir erstattet med Post i Butikk, og hvorvidt det er i tråd med Postens konsesjonsvilkår at et så stort tettsted med stor industrivirksomhet vil være uten fullverdig posttilbud

Datert: 06.02.2002
Besvart: 13.02.2002 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Torstein Rudihagen (A)

Spørsmål

Torstein Rudihagen (A): Posten Norge BA har varslet Vestre Toten kommune om at Raufoss postkontor vil bli erstattet med Post i Butikk fra og med 30. juni 2002. Det betyr at Vestre Toten kommune med 13 000 innbyggere og Raufoss tettsted med over 7 000 innbyggere og med en av de største industrivirksomhetene i Norge vil være uten et fullverdig posttilbud.

Mener statsråden at dette er i tråd med Postens konsesjonsvilkår, og er statsråden enig i at et så stort tettsted som Raufoss ikke skal ha et fullverdig posttilbud?


Les hele debatten