Spørretimespørsmål fra Eirin Faldet (A) til helseministeren

Om hva som kan gjøres for at Helse Øst følger opp arbeidet med å få nasjonal mammografiscreening til Hedmark fylke

Datert: 06.02.2002
Besvart: 13.02.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

Eirin Faldet (A)

Spørsmål

Eirin Faldet (A): Hedmark fylke, ved Sentralsjukehuset i Hedmark, har siden 1998 arbeidet aktivt for å få nasjonal mammografiscreening til fylket. For året 2001 ble det bevilget 500 000 kr til lønnsmidler til prosjektleder for planlegging av oppstart i Hedmark 2002. Det er inngått kontrakt i 2001 mellom Hedmark fylke og Kreftregisteret om dette.

Hva kan statsråden gjøre for at Helse Øst følger opp dette?


Les hele debatten