Spørretimespørsmål fra Erik Solheim (SV) til utenriksministeren

Om å legge opp til at avtalen om forbud mot landminer ratifiseres første halvår 1998

Datert: 09.01.1998
Fremsatt av: Kristin Halvorsen (SV)
Besvart på vegne av: Utenriksministeren
Besvart: 14.01.1998 av utviklings- og menneskerettighetsminister Hilde Frafjord Johnson

Erik Solheim (SV)

Spørsmål

Erik Solheim (SV): Ifølge oppslag i media kan det være aktuelt for Norge å avvente en avtale med USA før avtalen om forbud mot landminer ratifiseres.

Vil Regjeringen legge opp til at avtalen kan ratifiseres i løpet av første halvår 1998?


Les hele debatten