Spørretimespørsmål fra Heidi Sørensen (SV) til samferdselsministeren

Datert: 06.02.2002
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Heidi Sørensen (SV)

Spørsmål

Heidi Sørensen (SV): Flere av regjeringspartiene gikk til valg på bedre og billigere kollektivtransport. I Sem-erklæringen understrekes det også at man skal jobbe for økte investeringer og reduserte priser på kollektivtrafikken. Fra 1. mars i år varsler Oslo Sporveier at de på nytt vil øke takstene, men et flertall i Oslo bystyre vil stanse denne takstøkningen.

Hva har statsråden tenkt å gjøre i forbindelse revidert nasjonalbudsjett for å sikre at nødvendig vedlikehold og investeringer blir foretatt i Oslo Sporveier?


Les hele debatten