Spørretimespørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til kultur- og kirkeministeren

Om hvordan en videre fremdrift av byggingen av ny opera kan forsvares, i lys av at prosjektet blir vesentlig dyrere enn man tidligere har antatt

Datert: 06.02.2002
Fremsatt av: Karin S. Woldseth (FrP)
Besvart: 13.02.2002 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Statsråden har sikkert registrert at byggingen av ny opera blir vesentlig dyrere enn hva man tidligere har antatt. 3,7 mrd. kr er nå antatt å bli den nye prislappen. Da Stortinget vedtok operaprosjektet forelå det et kostnadsanslag på 1,8 mrd. kr.

Hvordan kan statsråden forsvare en videre fremdrift av prosjektet i lys av disse enorme overskridelser når man ser på hvilke alternativ man kan bruke disse beløpene på?


Les hele debatten