Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til kultur- og kirkeministeren

Om å ta et initiativ slik at menigheten blir hørt i ønsket om å få gjeninnsatt den tidligere sognepresten i Kautokeino, som ble fjernet fra stillingen gjennom avskjedssak

Datert: 07.02.2002
Besvart: 13.02.2002 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): To prester i Finnmark er gjennom avskjedssak fjernet fra sine stillinger. Prestene vant første rettsrunde i herredsretten, men tapte i lagmannsretten. Avskjed ble begrunnet med at prestene ikke aksepterte sin biskop og sto fast på sitt syn om homofili. Kautokeino er en av de berørte menighetene. Menighetsrådet ønsker soknepresten gjeninnsatt.

Vil statsråden ta et initiativ slik at menigheten blir hørt i sitt ønske om å få tilbake sin tidligere sokneprest?


Les hele debatten