Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til finansministeren

Om å utrede flerårige budsjetter og modifisering av kontantprinsippet

Datert: 07.02.2002
Besvart: 20.02.2002 av finansminister Per-Kristian Foss

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): I forbindelse med evalueringen av Stortingets behandling av stats- og nasjonalbudsjettet var utvalget også inne på flere viktige spørsmål som det ikke ble tid til å vurdere nærmere. Dette gjelder modifisering av kontantprinsippet og spørsmålet om flerårige budsjetter. Enkelte land har helt eller delvis forlatt kontantprinsippet, og en del land arbeider ut fra flerårige budsjetter. Utvalget mente disse spørsmålene måtte utredes nærmere.

Har statsråden tatt initiativ til slik utredning, eller vil han gjøre det?


Les hele debatten