Spørretimespørsmål fra Ågot Valle (SV) til utdannings- og forskningsministeren

Om å stå fast på tidligere vedtak om øremerking av kvinneprofessorater ved UiO i et endelig svar til ESA, som hevder at dette er i strid med EØS-avtalen

Datert: 07.02.2002
Besvart: 13.02.2002 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): ESA har nok en gang svart at UiOs øremerking av professor- og postdoktorstillinger til kvinner er i strid med EØS-avtalen. UiO har bare 13 pst. kvinnelige professorer. Uten øremerking vil det ta mange tiår før likestilling innen høyere utdanning kan nås.

Støtter statsråden øremerking som et virkemiddel for at kvalifiserte kvinner kan favoriseres, og vil hun på denne bakgrunn stå fast på tidligere vedtak om øremerking av kvinneprofessorater når Regjeringa skal gi ESA et endelig svar?


Les hele debatten