Spørretimespørsmål fra Ågot Valle (SV) til justisministeren

Om oversettelse av en kritisk rapport om personvernspørsmål fra tilsynsorganet for Schengen-samarbeidet

Datert: 09.01.1998
Besvart: 14.01.1998 av justisminister Aud-Inger Aure

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): Schengen-samarbeidet reiser alvorlige personvernspørsmål. En kritisk rapport om dette fra tilsynsorganet for Schengen-samarbeidet forelå før saken ble behandlet i Stortinget, men ikke oversatt.

Vil statsråden ta initiativ til at rapporten snarest mulig blir oversatt til norsk?


Les hele debatten