Spørretimespørsmål fra Rolf Reikvam (SV) til utdannings- og forskningsministeren

Om tiltak for å få næringslivet til å ta ansvar for opplæring av ansatte, der Norge er blant de dårligste i OECD-området

Datert: 07.02.2002
Besvart: 13.02.2002 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Rolf Reikvam (SV)

Spørsmål

Rolf Reikvam (SV): I NOU 2001:29 "Best i test" påvises det at næringslivets satsing på FoU og opplæring av ansatte er blant de dårligste innenfor OECD-området. Andelen ansatte som har deltatt i opplæring er lav. OECD har tidligere uttalt at alt ligger til rette for at Norge kan etablere et opplegg med livslang læring. Det offentlige har lagt til rette med nødvendig lovtilpasning og det er bevilget penger til ulike programmer.

Hva vil statsråden gjøre for å få næringslivet til å ta sitt ansvar?


Les hele debatten